درازترین زبان جهان (زن)

شانل تیپر ( Chanel Tapper ) دختر دانش آموز اهل کالیفرنیای آمریکا، با زبانی به درازای 9.75 سانتی متر دارای درازترین زبان در جهان می باشد.

شانل تیپر :: Chanel Tapper
شانل تیپر :: Chanel Tapper