بزرگ‏‌ترین آدم برفی جهان

بزرگترین آدم برفی جهان المپیا اسنو (Olympia Snowe) نام دارد.که به افتخار المپیا اسنو یک سناتور آمریکایی و نمایده  مین یکی از ایالت های نیوانگلند در شمال شرقی آمریکا نام گذاری شده است.

المپیا اسنو - آنگس کینگ

المپیا اسنو - آنگس کینگ

این آدم برفی غول پیکر 37 متر بلندی آن میباشد و برای ساخت چشمهای آن از دست گلهای 1.5 متری استفاده شده است.همچنین شال گردن قرمز رنگی 9 متری دارد .که برای مژه های آن از چوب های اسکی و برای دستانش از درختان کاج استفاده شده. برای لب های آن از 5 تایر رنگ کرده به رنگ قرمز و برای کلاهش از پارچه ای چهار گوش استفاده شده است.

المپیا اسنو:: Olympia Snowe

المپیا اسنو:: Olympia Snowe

برای ساخت و کار بر روی آن از جرثقیلی که همیشه در حال کار بوده استفاده شده و از 24 داوطلب مجهز به بیل نیز برای پایان شکل دهی به این آدم برفی استفاده شده است.

المپیا اسنو:: Olympia Snowe

المپیا اسنو:: Olympia Snowe

رکورد قبلی برای بزرگترین آدم برفی جهان نیز متعلق به همین شهر بود که در سال 1999 توسط گروهی از مردم این شهر ساخته و34.5 متر بلندی آن بود . نام آدم برفی، آنگس پادشاه کوهستان (Angus, King of the Mountain) بود که به افتخار فرماندار وقت این ایالت یعنی آنگس کینگ Angus King نامگذاری شده بود.

آنگس پادشاه کوهستان :: Angus, King of the Mountain

آنگس پادشاه کوهستان :: Angus, King of the Mountain

برای ساخت این آدم برفی از دو دسته گل 1.20 متری برای چشمهایش،6 تایر خودرو برای دهانش،یک پارچه برای شال گردنش، پارچه ای 6 متری برای کلاهش،2 درخت 3 متری برای دستانش و 3 تایر خودرو نیز برای دکمه هایش استفاده شده بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *