بیشترین بادکنک باد شده با بینی در ۱ ساعت

اشریتا فرمن :: Ashrita Furman
اشریتا فرمن :: Ashrita Furman

بیشترین بادکنک هایی که طی یک ساعت با بینی باد شدند، ۳۲۸ تا است، که این رکورد در تاریخ ۷ آگوست ۲۰۱۲ توسط اشریتا فرمن ( Ashrita Furman ) در نیویورک آمریکا کسب شد.

بادکنک های مورد استفاده برای کسب این رکورد، همان بادکنک های استانداردی است که در میهمانی ها مورد استفاده قرار می گیرند