بیشترین خلال دندان در ریش

اد کاهیل :: Ed Cahill
اد کاهیل :: Ed Cahill

اد کاهیل  (Ed Cahill ) جوان 25 ساله از کارلوو ایرلند توانست ماه پیش با گذاشتن 3107 خلال دندان کوچک در ریش خود رکورد جالبی در این زمینه به نام خود ثبت کند.

وی این کار را در خلال برنامه ای در یک ایستگاه رادیویی در کمتر از 3 ساعت انجام داد.