بیشترین توپ تنیس در هان یک سگ

اوگی ::Augie
اوگی ::Augie

اوگی ( Augie ) یک سگ از نژاد گلدن رتریور ( golden retriever ) از خانواده میلر در دالاس تگزاس توانست در 6 جولای 2003 5 توپ تنیس را در یک زمان در دهان خود قرار دهد.