بیشترین نی در دهان

سایمون المور :: Simon Elmore
سایمون المور :: Simon Elmore

سایمون المور ( Simon Elmore ) بریتانیایی توانست در 6 آگوست 2009 400 نی را به مدت 10 ثانیه در دهان خود نگه دارد.وی این کار را در  مونیخ آلمان انجام داد.