بیشترین توپ فوتبال ژانگوله شده

ویکوتر رابیلار :: Victor Rubilar
ویکوتر رابیلار :: Victor Rubilar

ویکوتر رابیلار ( Victor Rubilar ) آرژانتینی توانست 5 توپ فوتبال استاندارد را در کمترین زمان ممکن یعنی 10 ثانیه بچرخاند ( ژانگوله کند )، وی این کار را در فروشگاه ( Gallerian Shopping Centre ) در استکهلم سوئد در 4 نوامبر 2006 انجام داد.