گران‌ترین دوربین جهان

گران‌ترین دوربین جهان
گران‌ترین دوربین جهان

یک نمونه اصلی از دوربین عکاسی سری 0 لایکا در یک حراجی به قیمت 2.72 میلیون دلار فروخت شد که بدین ترتیب گران‌ترین دوربین جهان می باشد.

این دوربین جهان هنوز نیز قابل استفاده می باشد.