بیشترین بادکنک باد شده در 3 دقیقه با بینی

اندرو دال :: Andrew Dahl
اندرو دال :: Andrew Dahl

اندرو دال ( Andrew Dahl ) از آمریکا توانست در برنامه رکوردهای جهانی گینس در رم در 18 مارچ 2010 23 بادکنک را در 3 دقیقه با بینی خود باد کند.