طولانی‌ترین زمان نگه داشتن یک نفر بالای سر

مارکوس فربر :: Markus Ferber - کلاریسا بیلشمیت :: Clarissa Beyelschmidt
مارکوس فربر :: Markus Ferber – کلاریسا بیلشمیت :: Clarissa Beyelschmidt

طولانی ترین زمان نگه داشتن یک نفر بر روی یک دست در حالت ایستاده 1 دقیقه و 16.38 ثانیه می باشد که توسط مارکوس فربر ( Markus Ferber ) و کلاریسا بیلشمیت ( Clarissa Beyelschmidt ) زاده آلمان در برنامه ثبت رکوردها در رم ایتالیا در 11 مارچ 2010 به دست آمد.