درازترین پرش روی یک چرخه

دیوید ویچنبرگر :: David Weichenberger
دیوید ویچنبرگر :: David Weichenberger

دیوید ویچنبرگر ( David Weichenberger ) از اتریش توانست در رویداد وین رکورد در اتریش در 16 سپتامبر 2006 پرشی به درازای 2.95 متر با یک چرخه انجام دهد.