درازترین بافتنی فرانسوی

ادوارد پیتر هانافورد :: Edward Peter Hannaford
ادوارد پیتر هانافورد :: Edward Peter Hannaford

ادوارد پیتر هانافورد ( Edward Peter Hannaford ) از سیتینگ‌بورن شهرستان کنت در بریتانیا دارای یک قطعه بافتنی فرانسوی می باشد که درازای آن 21.75 کیلومتر می باشد.وی این کار را از آپریل 1989 شروع کرده است.