طولانی ترین زمان چرخاندن توپ بسکتبال روی مسواک

میشاییل کوپ :: Michael Kopp
میشاییل کوپ :: Michael Kopp

میشاییل کوپ ( Michael Kopp ) از هامبورگ آلمان توانست با چرخاندن یک توپ بسکتبال به مدت 26.078 ثانیه بر روی مسواک رکود طولانی زمان چرخاندن توپ بسکتبال روی یک مسواک را از آن خود کند.