بزرگ‌ترین نقاشی آنامورفیک

جو هیل :: Joe Hill
جو هیل :: Joe Hill

بزرگترین نقاشی آنامورفیک جهان با 106.3 متر توسط جو هیل ( Joe Hill ) از گروه جو و مکس سه بعدی، هر دو از بریتانیا در روز 17 نوامبر 2011 در لندن برای جشن روز رکوردهای جهانی گینس کشیده شد.