بزرگ‌ترین کلکسیون ترول

سوفی ماری کراس :: Sophie Marie Cross
سوفی ماری کراس :: Sophie Marie Cross

سوفی ماری کراس ( Sophie Marie Cross ) از بریتانیا تا 3 دسامبر 2009 دارای 633 ترول گوناگون بود، که این کار را از سال 2003 شروع کرده است.