بزرگ‌ترین کلکسیون کیسه بیمار

نیک ورمیولن :: Niek Vermeulen
نیک ورمیولن :: Niek Vermeulen

نیک ورمیولن ( Niek Vermeulen ) از هلند کلکسیونی شامل 6.016 کیسه بیمار هواپیما از 1.142 خط هوایی و 160 کشور گوناگون تا 29 ژانویه 2010 دارد.وی کار گردآوری را از سال 1970 انجام داده است.