بزرگ‌ترین کلکسیون یادگاری قورباغه ای

تایر کویتر :: Thayer Cueter
تایر کویتر :: Thayer Cueter

تایر کویتر ( Thayer Cueter )  از شهر ادموندز ایالت واشینگتن آمریکا بیش از 10 هزار یادگاری قوربافه ای مانند اسباب بازی یا لباس خواب دارد که هم اکنون دارنده بزرگترین کلکسیون یادگاری های قورباغه ای می باشد.