بزرگ‌ترین سکه شکلاتی

بزرگ‌ترین سکه شکلاتی
بزرگ‌ترین سکه شکلاتی

بزرگترین سکه شکلاتی با 658 کیلوگرم وزن، 196 سانتی متر قطر و 17 سانتی متر پهنا در ایتالیا درست شد.