درازترین نوار شکلات

درازترین نوار شکلات
درازترین نوار شکلات

کمپانی ” بهترین شکلات جهان ” در شیکاگو بزرگترین نوار شکلات در جهان را با 5574 کیوگرم وزن، 91 سانتی متر بلندا و 6.4 متر درازا در 13 سپتامبر 2011 ساخت.