سنگین‌ترین ماشین کشیده شده در بیش از 30 متر (مرد)

کوین فست :: Kevin Fast
کوین فست :: Kevin Fast

سنگین ترین ماشین کشیده شده در بیش از 30.48 متر 57.243 تن وزن داشت که آن را کشیش کوین فست ( Kevin Fast ) از کانادا در برنامه تلویزیونی Live with Regis & Kelly” television show in New York در نیویورک در 15 سپتامبر 2008 کشید.