سنگین‌ترین هواپیمای کشیده شده (مرد)

کوین فست :: Kevin Fast
کوین فست :: Kevin Fast

کوین فست ( Kevin Fast ) از کانادا یک هواپیمای CC-177 Globemaster III به وزن 188.83 تن را 8.8 متر در پایگاه نیروهای کانادایی در ترنتون، اونتاریو در 17 سپتامبر 2009 کشید.