سریع‌ترین پیمایش 20 متر با وزنه 300 کیلوگرمی روی شانه ها

آگریس کازلنیکس :: Agris Kazelniks
آگریس کازلنیکس :: Agris Kazelniks

آگریس کازلنیکس ( Agris Kazelniks ) از لتونی تنواست 20 متر را همراه با وزنه ای 300 کیلوگرمی بر روی شانه هایش در 11.40 ثانیه در میلان ایتالیا در 18 آوریل 2009 بپیماید.